Badania nieniszczące – radiografia

Badania nieniszczące – radiografia

Nieniszczące badania, takie jak badanie radiograficzne jest techniką, która polega na użyciu promieni rentgenowskich lub gamma do oglądania wewnętrznej struktury komponentu. W przemyśle petrochemicznym jest często używany do kontroli maszyn, takich jak zbiorniki ciśnieniowe i zawory, w celu wykrycia wad. RT jest również używany do kontroli napraw spoin.

Dlaczego testy radiograficzne są tak dobre?

Badania radiograficzneW porównaniu z innymi nieniszczącymi technikami badania materiałów, radiografia ma kilka zalet. Jest wysoce powtarzalna, może być używany na różnych materiałach, a zebrane dane mogą być przechowywane do późniejszej analizy. Radiografia jest skutecznym narzędziem, które wymaga bardzo małego przygotowania powierzchni. Ponadto wiele systemów radiograficznych jest przenośnych, co pozwala na ich zastosowanie w terenie i na podwyższonych pozycjach. Radiografia wykorzystuje promieniowanie rentgenowskie i promienie gamma do stworzenia radiogramu próbki, pokazując wszelkie zmiany grubości, defekty, zarówno wewnętrzne i zewnętrzne oraz inne szczegóły, aby zapewnić optymalną jakość podczas elementu. Badania radiograficzne zwykle nadają się do testowania połączeń spawanych, do których można uzyskać dostęp z obu stron, z wyjątkiem technik obrazowania sygnału dwuściennego stosowanych w niektórych rurach. Chociaż jest to powolna i droga metoda, jest to niezawodny sposób wykrywania porowatości, wtrąceń, pęknięć i pustych przestrzeni we wnętrzach spoin. Badanie radiograficzne wykorzystuje promienie X lub gamma. Promieniowanie rentgenowskie jest wytwarzane przez lampę rentgenowską, a promienie gamma są wytwarzane przez izotop promieniotwórczy.

Wszystkie nieciągłości są wykrywane przez oglądanie kształtu spoiny i zmian gęstości przetwarzanego materiału. Ten trwały zapis jakości spoiny jest stosunkowo łatwy do interpretacji, jeśli personel jest odpowiednio przeszkolony. Zapewnia to dobrą kontrolę jakości części przemysłowych.