Ciepło jednym z najważniejszych mediów

Ciepło jednym z najważniejszych mediów

Ogrzewanie budynków staje się zagadnieniem coraz bardziej skomplikowanym. Jest to spowodowane kwestiami związanymi z ochroną środowiska. W związku z ustaleniami międzynarodowymi coraz więcej państw odchodzi bowiem od produkcji energii z tradycyjnych źródeł konwencjonalnych takich jak elektrownie zasilane węglem. Popyt na energię elektryczną oraz cieplną nieustannie wzrasta.

Odnawialne źródła energii na terenie Tarnowa

pompy ciepła tarnówW związku z czym państwa te decydują się na wspieranie energetyki odnawialnej, która pozwala wytwarzać ekologiczny prąd oraz ciepło. Przykładem mogą być rozwiązanie wykorzystujące pompy ciepła tarnów, które coraz częściej są instalowane w budynkach prywatnych oraz użyteczności publicznej. Pompy ciepła pozwalają uzyskać ciepło, które może być wykorzystywane do ogrzewania pomieszczeń oraz podgrzewania wody użytkowej. Często urządzenia te pracują w układach hybrydowych z kolektorami słonecznymi, które również są w stanie podgrzać ciecz roboczą. W budynku zainstalowane są dodatkowo zbiorniki buforowe, w których zawarta jest woda. Ogrzana przez kolektory słoneczne czy pompę ciepłą ciecz robocza podgrzewa wodę znajdującą się w zbiorniku. W przypadku, gdy woda w zbiorniku nie osiągnie zadanej przez użytkownika temperatury uruchamiana jest dodatkowa grzałka elektryczna, która podgrzewa wodę do zadanej wartości. Warto dodać, że na terenie Tarnowa panują dobre warunki do instalacji tego typu urządzeń.

Co więcej władze miasta udostępniają środki finansowe na promowanie tego typu instalacji. Z programów operacyjnych można uzyskać wsparcie w postaci bezzwrotnej dotacji lub kredytu na warunkach preferencyjnych. Dzięki temu nowoczesne instalacje mogą być instalowane i użytkowane przez osoby, które nie mają możliwości sfinansowania tego rodzaju inwestycji ze środków własnych.