Co jest ważne podczas budowy budynków inwentarskich?

Co jest ważne podczas budowy budynków inwentarskich?

Zgodnie ze stawianymi przez Unię Europejską wymogami konieczne jest dostosowanie budynków inwentarskich do ogólnokrajowych norm. O czym zatem należy pamiętać przy budowie tego rodzaju obiektów i jakie rozwiązania należy wdrążyć by warunki przechowywania zwierząt były odpowiednie. Odpowiedzi na to pytanie postaramy się udzielić w poniższym tekście.

Plan budowy budynku inwentarskiego

budynkoi inwentarskePlanując budowę budynku inwentarskiego należy mieć na uwadze fakt, że zgodnie z panującymi w Unii Europejskiej standardamii konieczne jest dostosowanie go do krajowych rozporządzeń Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także i do ogólnych przepisów budowlanych. Dodatkowo należy wziąć pod uwagę fakt, że technologie hodowli zwierząt co kilka-kilkanaście lat ulegają zmianie, w związku z czym konieczna jest modernizacja obiektu. Mając to na uwadze, dobrze jest wybierać takie rozwiązania budowlane, które nie są połączone bezpośrednio z ciągami technologicznymi hodowli zwierząt. Efekt taki można uzyskać rezygnując na przykład z rozwiązania jaki są słupy pośrednie. Wówczas to ciężar dachu przeniesiony zostaje w całości na ściany zewnętrzne i fundamenty. Rozwiązanie to jednak może być stosowane w przypadku obór do pewnej wielkości, w przypadku większych potrzebne jest zastosowanie dodatkowych wzmocnień, co znacząco podnosi koszt budowy i sprawia, że dla hodowcy staje się to nieopłacalne. Jeśli jednak decydujemy się na takie rozwiązanie pamiętajmy o tym, że wówczas bardzo istotne staje się to jak wybudowane zostaną ściany obory. Ważne jest to by było one bardzo solidne, a także i szczelne. Na portalu muratordom.pl można znaleźć informacje, że szczelność ścian jest nie tyle wymogiem technicznym, co jest istotna z racji zapewnienie odpowiednich warunków zwierzętom hodowlanym. Im szczelniejsze i lepiej zaizolowane ściany, tym łatwiej o utrzymanie ciepła w budynku inwentarskim, a to w przypadku takich zwierząt jak np. konie czy krowy mleczne staje się czynnikiem bardzo istotnym.

Budowa dachu a warunki hodowlane

świetliki z poliwęglanuNie tylko odpowiednia budowa ścian w budynkach inwentarskich okazuje się być elementem bardzo istotnym, także i to jak rozplanowany został dach okazuje się ważne. Płaski sufit pozbawiony wystających elementów sprawia, że przepływ powietrza we wnętrzu obory jest zdecydowanie bardziej płynny, dzięki czemu wentylacja jest lepsza. Dodatkowo ważne jest to by dach był odpowiednio zaizolowany ze względów omówionych już przy okazji ścian. Omawiając kwestie związane z budową dachu należałoby jeszcze wspomnieć o takim rozwiązani jakim są świetliki z poliwęglanu. Firma zajmująca się dystrybucją jak i montażem Kmtechnic.pl takich świetlików twierdzi, że tego typu rozwiązania sprawą, że wnętrza budynku będzie się dostawało więcej światła, jak i umożliwi jego wentylacje. Niemniej kwestie związane z ilością światła docierającego do wnętrza są szczególnie istotne w przypadku hodowli koni. Wówczas taki daszek z poliwęglanu może się okazać bardzo ważnym elementem wyposażenia. Budując sufit w budynku inwentarskim pamiętajmy o tym, by odpowiednio zabezpieczyć go od wewnątrz przed działaniem takiego czynnika jakim jest para wodna.

Wentylacja w budynkach inwentarskich

wentylacja przemysłowaBardzo ważnym elementem na etapie projektowania budynku inwentarskiego jest stworzenie sprawnie działającej wentylacji. Jak już napomniane zostało świetliki z poliwęglany mogą stanowić element systemu wentylacyjnego, precyzując jest to element wentylacji kalenicowej. Według producenta ozzone.pl instalacje wentylacyjne tego typu mają na celu usuwanie wilgoci, która gromadzi się na szczycie dachu. Odpowiednio zaprojektowany układ kanałów, z powodzeniem usuwa wilgoć, nie przepuszczając przy tym do wnętrza budynku takich niepożądanych elementów jak pył i owady, dzięki zastosowaniu specjalnych filtrów. Jednak by zapewnić odpowiednią wentylacje w oborze konieczne jest także zamontowanie właściwie dobranych okien, z możliwością uchyłu górnego.

Wyposażenie budynków inwentarskich

Wyposażenie budynków inwentarskichSamo wyposażenie budynków inwentarskich jest także elementem, który już na etapie projektu musimy określić. Wiąże się to z koniecznością stworzenia wspomnianych już ciągów technologicznych chowu zwierząt. Jednak bezpośrednie wskazanie jakie rozwiązania należy zastosować w tym względzie trudne byłoby do określenia. Zależne jest to od specyfiki hodowli, rodzaju hodowanych zwierząt, ich ilości itd. Na podstawie strony www.polfarmer.com za najpopularniejsze elementy wyposażenia uznać można takie rozwiązania jak:

  • furtki przepędowe,
  • zagrody,
  • silosy,
  • poidła,
  • paszociąg,
  • urządzenia dla bydła (dojarki, hale udojowe).

W praktyce można powiedzieć, że z jakiego rodzaju trzodą nie mielibyśmy do czynienia wszędzie obecnie stosuje się takie rozwiązania jak automatyczne poidła i paszociągi, różnego rodzaju. Systemy te sprawiają, że proces karmieni zostaje zautomatyzowany, a co za tym idzie jest on znacznie przyspieszony. Dodatkowo zaletą rozwiązań tego typu jest także fakt, że hodowca ma mniej pracy. Wybór odpowiednich rozwiązań z tego zakresu jest jednak sprawą indywidualną zależną od wielu czynników.

Podsumowanie

Przy budowie budynku inwentarskiego ważne jest nie tylko to by stosować się do różnego rodzaju wymogów prawnych, ale także by dopasować stosowane w trakcie budowy rozwiązania do swoich indywidualnych potrzeb. Warto także planować budowę w taki sposób by łatwo było można wprowadzać modernizacje.

Ten post ma 2 komentarzy

  1. Zdecydowanie się na wykonanie lukarn może spowodować zaoszczędzeniu na energii potrzebnej do oświetlenia takich budynków. Ja się zadecydowałem i nie żałuje jak i polecam innym!

  2. Wentylacja w takich budynkach jest bardzo ważna i nie można o niej zapominać. Dostarczanie świeżego powietrza do takich budynków, gdzie jest wiele zwierząt jest bardzo ważne!

Dodaj komentarz