Obrzynarka wykorzystywana w procesach tartacznych

Obrzynarka wykorzystywana w procesach tartacznych

Przemysł drzewny jest gałęzią przemysłu drzewno-papierniczego wykorzystujący do produkcji obróbkę określonych gatunków drewna. W tartaku dokonuje się przerobu drewna okrągłego na tarcicę w procesie technologicznym tarcia, czyli rozpiłowywania za pomocą piły. Ze względu na określone przeznaczenie tarcicy, w procesie tartacznym wykorzystuje się różne maszyny i urządzenia, służące do ułatwienia i przyśpieszenia pracy.

Dwustronna pilarka do obrzynania desek

obrzynarka dwustronnaObrzynanie tarcicy w obrzynarce odbywa się piłami tarczowymi zamocowanymi na wrzecionie obrabiarki. Obrzynarka dwustronna jest rodzajem pilarki tarczowej, składającej się z dwóch pił, służących do dwustronnego, wzdłużnego obcinania tarcicy z dużą szybkością i dokładnością. Proces obrzynania odbywa się przy użyciu dwóch pił tarczowych do wzdłużnego piłowania. Jedna z pił mocowana jest na tulei stałej (nieprzesuwnej), a druga na tulei przesuwnej, nastawianej na żądany wymiar przy pomocy mechanizmu przesuwu. Zastosowanie automatycznej zmiany szerokości, płynnego posuwu w połączenie z laserami wyznaczającymi liniał cięcia umożliwia na optymalne wykorzystanie materiału bez zbędnych odpadów. Obrzynarka może być również wyposażona w system nawrotny pozwalający na jedno osobową obsługę maszyny. Jest to szczególnie istotne gdy obrzynane są krótkie elementy a muszą być wycięte wszystkie wady. Dzięki zastosowaniu systemu nawrotnego jedna osoba może z łatwością kilkakrotnie przepuścić ten sam materiał.

Podsumowując, obrzynarka dwustronna znajduje szerokie zastosowanie w przemyśle tartacznym i zakładach obróbki drewna. Wyposażona jest w hydrauliczny system zmiany odległości pomiędzy piłami tnącymi, sterowany za pomocą kasety sterowniczej umieszczonej w zasięgu pracownika, który kontroluje pracę maszyny, przez co obrzynarkę dwustronną z łatwością można dostosować do aktualnego zlecenia.