Przeładunek w dokach – czy się opłaca

Przeładunek w dokach – czy się opłaca

Definicja przeładunku może obejmować wyłącznie transfery morskie (zmiana na inny międzynarodowy głębinowy statek kontenerowy); lub obejmują transfery zarówno drogą morską, jak i śródlądową (czasami nazywane przeładunkiem z wody do wody). Większość przybrzeżnych portów kontenerowych ma dużą część „przeładunku” na rzeki w głąb lądu.

Przeładunek w dokach definiuje kilka cech

doki przeładunkowe wielkopolskaW obu przypadkach pojedynczy, unikalny przeładowany kontener jest liczony dwukrotnie w działaniu portu, ponieważ jest on obsługiwany dwukrotnie przez nadbrzeżne żurawie kontenerowe (oddzielny rozładunek od przybycia statku A, oczekiwanie na stosie i załadowanie na opuszczający statek B). Przeładunek na morzu odbywa się poprzez przeniesienie towarów z jednego statku na drugi. W rybołówstwie globalnym jest wykorzystywany do przenoszenia połowów na chłodzone statki towarowe, które również dostarczają statkom rybackim paliwo, żywność, sprzęt i personel, pozwalając im przebywać na morzu przez miesiące, a nawet lata. Gwarantuje to, że ryby szybko trafiają na rynek bez obniżenia jakości. Ponieważ przeładunki na morzu często odbywają się na pełnym morzu, w regionach o słabych przepisach i nadzorze są one również wykorzystywane do ukrycia działań przestępczych, takich jak nielegalne, nieraportowane i nieuregulowane połowy, praca przymusowa, handel ludźmi i przemyt narkotyków. Jeśli chodzi o doki przeładunkowe wielkopolska jest miejscem, gdzie znajdują się one głównie w dorzeczu Warty. Kilka państw i regionalne organizacje zarządzania rybołówstwem zakazały zatem praktyki dla niektórych rodzajów statków lub wydały całkowity zakaz w obrębie swojej strefy jurysdykcji.

Konstrukcja stworzona do sprowadzania łodzi lub statków na brzeg oraz załadunku lub rozładunku towarów lub pasażerów to dok. Mała przystań za domkiem nad jeziorem może być używana głównie do wodowania kajaka. Mniejsze doki to drewniane deski wystające do wody – łodzie mogą podciągać się i być tam przywiązane lub zakotwiczone.