System odpylania hali przemysłowej

System odpylania hali przemysłowej

Na hali nigdy nie było potrzeby instalowania systemu wentylacyjnego, i wszyscy byliśmy przyzwyczajeni do używania masek przeciwpyłowych podczas wykonywania zadań. Zakład jednak nie należał do instalacji nowych, i z każdym rokiem warunki pracy pogarszały się coraz bardziej, do tego stopnia iż w najgorętsze dni nie dało się spokojnie pracować.

System wentylacji stanowiska pracy

odpylanie przemysłoweGłównym problemem był przede wszystkim pył powstający przy obróbce materiałów produkcyjnych, który z czasem uniemożliwiał swobodne oddychanie nawet w masce przeciwpyłowej. Ciężki, metalowy pył często zatykał filtry takich masek, dodatkowo zużywając je nadmiernie i skutecznie powstrzymywał nas przed wykonywaniem zadań. Z tego też powodu, na każdym stanowisku obróbkowym zostało zamontowane odpylanie przemysłowe, a na hali produkcyjnej zainstalowano system wentylacji. System odpylania odciągał wszelki pył, powstały podczas pracy nad obróbką metali, zwłaszcza podczas szlifowania wykonanych elementów, ale również usuwał zalegający kurz. Wentylatory odciągowe nie tylko pozwalały na swobodną pracę, ale również znacznie poprawiały warunki na stanowiskach, gdyż dzięki nim mogliśmy zrezygnować z korzystania z odkurzaczy przemysłowych, bardzo często niewygodnych podczas pracy wymagającej precyzji i dokładności. Mogliśmy więc skupić się na konkretnie obrabianych bryłach, bez konieczności ciągłego czyszczenia ich z zalegającego osadu. Jako że działały one w ciągłym trybie, pozwalały również na utrzymanie czystości na stanowiskach pracy.

System odpylania był przydatny przede wszystkim latem, w najgorętsze dni, gdyż oprócz samego pyłu wyciągał również rozgrzane powietrze. Pozwalał więc również na zachowanie przyjemnej temperatury na hali produkcyjnej, co również wpłynęło na poziom zadowolenia wszystkich pracowników hali.