Wynagrodzenie dla kierowcy

Wynagrodzenie dla kierowcy

Człowiek od najmłodszych lat planuje swoją przyszłość. Wybierając kierunek edukacji myśli o tym na czym chciałby się skupić i co chciałby wykonywać w przyszłości. Swoje odczucia i predyspozycje zawodowe sprowadza do konkretnych działań mających na celu wybranie odpowiedniej drogi kariery. A zależą one w dużej mierze od charakteru, silnej woli oraz możliwości psychicznych.  Podejmując pierwszą pracę zawodową liczymy na to, że będzie ona satysfakcjonująca pod każdym względem.

O milogu słów kilka

milog - rozliczanieW ostatnim czasie jednym z popularniejszych zawodów stał się zawód kierowcy. Być może związane jest to z ogromny zapotrzebowaniem na usługi transportowe i intensywnym rozwojem tego sektora gospodarczego. Jeszcze do niedawna praca kierowcy nie była szczytem marzeń, wiązało się to z koniecznością częstych wyjazdów i mało satysfakcjonującym wynagrodzeniem. Wszystko uległo zmianie po pierwszym stycznia dwa tysiące piętnastego roku. To właśnie wówczas państwo niemieckie wprowadziło ustawę o minimalnej płacy tak zwany milog. Do jej respektowania są zobowiązane wszystkie kraje Unii Europejskiej a obowiązuje na terenie Niemiec. Ustawa ta mówi o tym iż każdy kierowca znajdujący się w czasie pracy na terenie Niemiec ma prawo do wynagrodzenia w wysokości minimalnej płacy obowiązującej w danym okresie. W chwili obecnej jest to kwota około dziewięciu euro brutto na godzinę. Obowiązkiem każdego pracodawcy jest respektowanie milog – rozliczanie następuje na podstawie przedstawionych tachografów rejestrujących czas i miejsce pracy. Po ich przeanalizowaniu przez spedytorów i księgowość zostaje naliczona odpowiednio do wykonanej pracy pensja dla kierowcy. Wynagrodzenie wypłacane jest w walucie obowiązującej w jego miejscu zatrudnienia, nie musi to być w euro. Najważniejsze jest to, aby była to uczciwie naliczona pensja satysfakcjonująca pracownika.

Każdy aktywny zawodowo człowiek ma prawo do godnego wynagrodzenia będącego efektem jego pracy. Niezależnie od miejsca zatrudnienia i zajmowanego stanowiska pensja powinna być stosowna do wykonywanej pracy. Pracodawcy zdają sobie sprawę z tego iż odpowiednio wynagradzany pracownik jest o wiele bardziej oddany firmie i swoja pracę wykonuje z największą starannością. Wiedzą, że warto docenić pracownika a odzwierciedleniem uznania jego pracy jest odpowiednie wynagrodzenie. Warto zainwestować w dobrych pracowników bo z pewnością wróci się to z nawiązką.